Nacionalni seminar I kategorije „Somatski i drugi poremećaji u bolestima zavisnosti"

Multidisciplinarni pristup u tretmanu hemijskih i nehemijskih zavisnosti

Multidisciplinarni pristup u tretmanu hemijskih i nehemijskih zavisnosti II

Multidisciplinarni pristup u tretmanu hemijskih i nehemijskih zavisnosti

Farmakoterapija komorbiditeta u bolestima zavisnosti