Naša laboratorija raspolaže savremenom opremom i stručnim kadrom što garantuje pouzdanost rezultata. Laboratorija ima sve potrebne sertifikate i poštuje sve kontrole kvaliteta u pogledu opremljenosti, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada osoblja. Fokus laboratorije je specifičan jer se najviše bavimo detekcijom i testiranjem pacijenata na opojne supstance. Od oktobra 2021.godine započeli smo testiranje pacijenata u okviru DPST (dobrovoljno poverljivo savetovanje testiranje) na viruse, HIV, HCV i HbsAg. 
 
USLUGE:     
 • VADJENJE KRVI : 
  Biohemija- glukoza, holesterol, trigliceridi, urea, ast, alt, kreatinin, amilaza, ukupni bilirubin, alkalna fosfataza, mokraćna kiselina, gvožđe, ukupni proteini, albumini,GGT, LDH, kalcijum, kreatin kinaza, CK-MB,CK -NAC
  Hematologija- krvna slika sa leukocitarnom formulom 3PD, sedimentacija eritrocita
  Hemostaza – fibrinogen
  Pregled urina- fizičko hemijski pregled, sediment urina.
 • DETEKCIJE NA DROGE:
  Opijati, marihuana, kokain, amfetamin, ekstazi, metadon, spice(sintetski kanabinoidi), benzodiazepini, buprenorfin, tramadol(trodon), barbiturati, TCA, feniciklinidini.
  Određivanje alkohola u organizmu iz izdahnutog vazduha /u promilima/na aparatima Drager i Alco True
MOGUĆNOST KVANTITATIVNE DETEKCIJE NA DROGE ZA OPIJATE I MARIHUANU ( koncentracija u urinu).
 • TESTIRANJE NA VIRUSE – IMUNOHEMIJA
  HIV
  HCV
  HbsAg           
KONTAKT:
Laboratorija - 011/3671-429, lokal 124
 
 

U P U T S T V O - pacijentima za pripremu pre uzimanjava biološkog materijala

Za dobijanje adekvatnog uzorka, a samim tim i validnih rezultata laboratorijskih ispitivanja veoma je važna priprema pacijenata.
Da bi laboratorijski rezultati bili pouzdani, važno je znati da je za većinu ispitivanja krvi neophodna priprema, koja podrazumeva uzimanje uzorka natašte (na prazan stomak), ujutro između 7 i 9h, a najmanje 12h nakon poslednjeg obroka, koji treba da bude lagan.
 
Prethodnih  dana  treba  izbegavati  intenzivnu  fizičku  aktivnost,  konzumiranje  alkohola  i  energetskih napitaka.
 
Pre davanja uzorka krvi:
 • ukoliko je to moguće nemojte uzimati lekove (samo u dogovoru sa vašim lekarom);
 • dozvoljeno je uzimanje manjih količina negazirane vode ili nezaslađenog blagog čaja (osim crnog čaja);
 • nemojte pušiti;
 • obavezno dajte informacije o terapiji, suplementima kao i posebnim stanjima (trudnoća).
 
Posle davanja uzorka krvi:
Kako biste izbegli nastajanje krvnog podliva (hematoma), odnosno kako bi krv što pre stala nakon venepunkcije molimo Vas da se pridržavate nekoliko pravila:
 • ne ustajte naglo;
 • neposredno nakon vađenja, kada vam tehničar pričvrsti flasterom vatu na mestu venepunkcije, čvrsto pritisnite drugom rukom mesto uboda;
 • sedite u čekaonici barem 5 minuta nakon venepunkcije;
 • ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijete lekove koji produžavaju vreme koagulacije
  (Aspirin, Andol) vatu držite minimum 10 minuta;
 • ruku iz koje je vađena krv ne savijajte u laktu, niti je opterećujte na bilo koji način narednih 15 minuta;
 • ukoliko ste žedni popijte vodu;
 • u slučaju da krv nije stala ni posle 15 minuta, držite čvrsto mesto uboda i zamolite za pomoć.
 
Postoji određeni broj odraslih pacijenata koji se ne mogu osloboditi straha od venepunkcije. Takvi pacijenti bi trebalo slobodno da izlože svoj problem pre vađenja krvi, kako bi osoba koja vadi krv mogla da ih smesti u poluležeći položaj, da im pomogne da se opuste, te da nakon vađenja krvi ostanu u tom položaju dok ne budu sigurni da se osećaju dobro i da mogu bezbedno da napuste laboratoriju.