Direktor: Prim. dr sci. med. Diana Raketić, specijalista psihijatrije
Glavna sestra bolnice: Branka Rapajić
Administrativno - tehnički sekretar bolnice/asistent direktora: Jovana Raković

Specijalna Bolnica za Bolesti Zavisnosti

Teodora Drajzera 44, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3671 431
Faks: +381 11 3671 431
E-mail: zavodzbz@eunet.rs


Upravni odbor


Nadzorni odbor
 


Etički odbor
dr. Aleksandar Plašić, spec.psihijatar, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Pavle Đukić, spec. Pedagog, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd