Šta je ono što štiti mlade od uzimanja droga (protektivni faktori)? 

 1. Dobra povezanost medju članovima porodice.
 2. Roditelji koji znaju čime se deca bave i sa kim se druže.
 3. Jasna i dosledna pravila ponašanja svih članova porodice.
 4. Roditelji aktivno učestvuju u svakodnevnim aktivnostima svoje dece. 
 5. Dobar uspeh u školi, prihvatanje saveta starijih (roditelja, rodjaka, profesora i dr.).
 6. Osećaj uklopljenosti u porodicu i okruženje.

Šta su faktori rizika za uzimanje droga?

 1. Haotično funkcionisanje porodice, naročito ako roditelji i sami zloupotrebljavaju alkohol, droge ili medikamente ili se kockaju.
 2. Neuspeh roditelja da postave pravila ponašanja u porodici.
 3. Nedostatak vezanosti, topline i dobre komunikacije izmedju dece i roditelja.
 4. Izuzetna stidljivost ili agresivno ponašanje deteta u kući, školi i okruženju.
 5. Loš uspeh u školi.
 6. Odsustvo veštine komunikacije u društvu vršnjaka.
 7. Druženje sa decom koja su sklona socijalno devijantnom ponašanju.
 8. Sredina koja toleriše uzimanja droga, alkohola i sl.