Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti najavljuje održavanje Nacionalnog seminara I kategorije „Somatski i drugi poremećaji u bolestima zavisnosti“ koji će biti održan 27.2.2019.g. u prostorijama Specijalne bolnice, u ulici Teodora Drajzera 44.

Seminar nosi 6 bodova za slušaoce i akreditovan je kod Zdravstvenog saveta Srbije u julskom roku 2018.g. pod brojem А-1-1978/18.

Kotizacija iznosi 600d. i može se uplatiti na tekući račun bolnice br. 840-669667-94,

primalac: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti,

svrha uplate: Kotizacija.

 

Program kontinuirane edukacije

Sreda, February 27, 2019 - 09:00