Broj zaposlenih i radno angažovanih lica u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti – 2021. godina,
u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih servisa("Sl. Glasnik RS", br. 159/2020)
 
Stručna sprema
Sistematizovani izvršioci na svim radnim mestima

Zaposleni na neodređeno vreme

Zaposleni na određeno vreme - privremeno povećanje obima posla

Zaposleni na određeno vreme – zamena odsutnih radnika

Lica angažovana van radnog odnosa

Visoka

48

47

0

2

1

Viša

15

15

0

/

 

Srednja

54

55

1

6

 

Niža

15

14

0

2

 

Ukupno

132

129

1

10

1

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao u 2021. godini

5

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u 2021. godini

5

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u 2021. godini

0

Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad 70% u 2021. godini

0