Naše drage koleginice predstavile su svoje radove (“Značaj prevencija i savetovanje za HIV i HCV infekcije kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci” i “Uloga medicinsku sestre u lečenju zavisnika od opijata na odseku za dijagnostiku i lečenje zavisnika od psihoaktivnih supstanci”) ispred Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti na Nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS) koji se ove godine održavao na Tari u hotelu „Omorika“ od 22.-26.11.2023. g.