Zavisnost od benzodiazepina

U sklopu Kontinuirane medicinske edukacije (KME) odobren je kurs od strane Zdravstvenog saveta Srbije (broj: 153-02-4254/2015-01) pod nazivom: "Zavisnost od benzodiazepina-od terapijski opravdanog do zavisničkog modela" i isti je održan...

Testiranje je u modi - Testiraj se na HIV

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti se pridruzuje kampanji obelezavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, poziva sve osobe koje su imale rizicno ponasanje da se blagovremeno testiraju na HIV u Institutima i Zavodima...

Test za procenu rizika kod uzimanja droga

Da li je i povremena upotreba droga štetna? Da li i koliko često koristite droge? Da li možete da kontrolišete svoju želju za upotrebom droga, ili Vam je neophodna stručna pomoć? Popunjavanjem testa samoprocene do kog možete doći putem...

Simpozijum "U susret promenama"

U organizaciji Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, a povodom Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama  odrzan je u Beogradu 16-17.6.2016.g. Simpozijum sa medjunarodnim ucescem "U susret promenama" na kome...

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

Zlоupоtrеbа i pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. Zlоupоtrеbа drоgа imа nеgаtivnе pоslеdicе pо zdrаvljе i živоtе ljudi, pоdstičе кriminаl i prеti оdrživоm rаzvојu....

Simpozijum o bolestima zavisnosti pod nazivom "U susret promenama"

Obaveštavamo Vas da će 16. i 17.06. 2016, sa početkom u 09:00h u hotelu Zira biti održan Simpozijum o bolestima zavisnosti pod nazivom "U susret promenama".

Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta pod rednim brojem...

Jasno i glasno

13. juna 2014. godine  od 17,30 do 19,30 časova na trgu ispred Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77, biće održana...

Svetski dan bez duvanskog dima

31.maj je dan kada Svetska zdrvastvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti podržava kampanju SZO. U okviru rada Specijalne bolnice za bolesti...

Protokol o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu

U četvrtak, 17. Aprila 2014.godine Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je potpisala protokol o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, Medicniski fakultet-Institut za sudsku medicin. Protokol označava započinjanje novih aktivnosti...

Obaveštenje

U proteklih pet dana u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti je pregledano oko 50 pacijenata iz poplavnih područja od kojih je 15 primljeno na bolničko lečenje, 16 pacijenata je uključeno na supstitucionu terapiju metadonom a ostali...

Pages