Specijalna bolnica je ustanova u kojoj se leče zavisnici kojima je sud doneo presudu da se leče na slobodi, a zbog učinjenog krivičnog dela. Poznato je, naime da zavisnici od alkohola, a naročito I sve više, zavisnici od droga pod dejstvom ovih supstanci mogu činiti krivična dela. Zavisnici su često u prilici da kršenju zakona pribegnu u nedostatku droge ili nedostatku novca za drogu. Sve je raširenija sudska praksa da se zavisnicima, naročito onima koji sup o prvi put počinioci krivičnih dela, dosudi mera obaveznog lečenja.

Zbog sve većeg broja pacijenata kojima je sud odredio meru obaveznog lečenja narkomana I alkoholičara na slobodi SBBZ ima Program za zavisnike koji imaju meru lečenja. Program se sastoji od individualnog grupnog psihosocioterapijskog rada psihijatra I specijalnog pedagoga. Ciljevi programa su uspostavljanje apstinencije, rehabilitacija I resocijalizacija zavisnika. Program traje onoliko koliko traje i mera obaveznog lečenja.

Program vode dr Mira Kovačević, psihijatar I Dragoljub Jovanović, specijalni pedagog. Za detaljnije informacije obratiti se na  zavodzbz@eunet.rs ili na tel. 3671 429, radnim danom od 8-13h.