Stanje i promena sredstava na dan: 28.09.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

8.630.515.41

 

27.636.26

  142.984.00   8.515.167.67  
   S: 840-669667-94   599.144.85   400.00       599.544.85  
   Ukupno:   9.229.660.26   28.036.26   142.984.00  

9.114.712.52

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi   Dine trade   113.784.00  
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Novi astakos i dr     28.036.26  
Ukupno       142.984.00