Stanje i promena sredstava na dan 26.09.2021

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata        Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

12.193.700,11

 

 

  

 

  12.193.700,11
   840-669667-94  

1.056.902,70

     

 

  1.056.902,70  
  Ukupno:   13.250.602,81  

 

      13.250.602,81

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
           
Ostali troškovi  

 

 

 

Ukupno