Stanje i promena sredstava na dan 14.04.2021.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

22.581.921,51

 

511.208,33

  

 

  23.093.129,84
   840-669667-94  

136.150,29

  4.445,00       140.595,29  
  Ukupno:   22.718.071,80   515.653,33       23.233.725,13

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi      

 

Ukupno