Stanje i promena sredstava na dan: 22.02.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

1.863.262.48

 

153.608.54

  447.698.41   1.569.172.61  
   S: 840-669667-94   463.186.62           463.186.62  
   Ukupno:   2.326.449.10  

153.608.54

  447.698.41  

2.032.359.23

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti   EPS   447.698.41  
Ostali materijal          
Ostali troškovi          
Ukupno      

447.698.41