Stanje i promena sredstava na dan: 17.01.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   4.111.405,40       57.059,33   4.054.346,07  
   S: 840-669667-94   997.812,73           997.812,73  
   Ukupno:   5.109.218,13       57.059,33   5.052.158,80

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   SBB, Gradska čistoća, Remondis medison, Drager tehnika   57.059,33
Ukupno       57.059,33