Stanje i promena sredstava na dan: 21.06.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

10.413.641.06

  1.089.386.73   466.387.45   11.136.640.34  
   S: 840-669667-94   283.804.60  

 

  481.93   283.322.67  
   Ukupno:   10.697.445.66   1.089.386.73   466.869.38   11.419.963.01

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal          
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Kitchen i dr   466.869.38
Ukupno       466.869.38