Stanje i promena sredstava na dan 09.12.2019.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   7.697.057,30    

   

2.150.045,32   5.547.011,98
   840-669667-94   240.636,93           240.636,93  
  Ukupno:   7.937.694,23       2.150.045,32   5.787.648,91

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Jadran, Kula projekt, PDV, Ins. za med.rada Karajović   2.150.045,32
Ukupno       2.150.045,32