Stanje i promena sredstava na dan: 20.03.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   2.768.183,27       506.063,81   2.262.119,46  
   S: 840-669667-94   908.858,22   23.566,00   8,00   932.416,22  
   Ukupno:   3.677.041,49   23.566,00   506.071,81   3.193.905,68

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi   Adoc, Farmalogist, Phoenix, Vega   403.318,39
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Tr.pl.prometa, Dunav osiguranje, Telekom, Telenor, SBB   102.753,42
Ukupno       506.071,81