Stanje i promena sredstava na dan 17.10.2019.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   7.303.725,22   321.314,62

   

321.314,62   7.303.725,22
   840-669667-94   662.248,06   39.500,00       701.748,06  
  Ukupno:   7.965.973,28   360.814,62   321.314,62   8.005.473,28

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi   Farmalogist, Phoenix   321.314,62
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi        
Ukupno       321.314,62