Stanje i promena sredstava na dan: 18.04.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

10.091.267,15

  467.958,34   96.850,83   10.462.374,66  
   S: 840-669667-94   293.448,62   2.400,00       295.848,62  
   Ukupno:   10.384.715,77   470.358,34   96.850,83   10.758.223,28  

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal          
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Jadran doo   96.850,83  
Ukupno       96.850,83