Stanje i promena sredstava na dan 22.08.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   8.639.578,73   3.836,80       8.643.415,53
   840-669667-94   1.086.835,88           1.086.835,88  
   Ukupno:   9.726.414,61   3.836,80       9.730.251,41

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi        
Ukupno