Stanje i promena sredstava na dan: 21.05.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   10.448.147,45       17.736,81   10.430.410,64
   S: 840-669667-94   912.984,19   19.558,00   499,80   932.042,39  
   Ukupno:   11.361.131,64   19.558,00   18.236,61   11.362.453,03

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Tr. platnog prometa   18.236,61
Ukupno       18.236,61