Stanje i promena sredstava na dan: 14.12.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

5.341.763.46

 

250.000.00

  488.289.36   5.103.474.10  
   S: 840-669667-94   510.226.38           510.226.38  
   Ukupno:   5.851.989.84  

250.000.00

  488.289.36  

5.613.700.48

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Povrat sredstava RFZO   488.289.36  
Ukupno      

488.289.36