Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2020.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   5.134.510,34    

   

499.599,83   4.634.910,51
   840-669667-94   203.704,71   7.066,00       210.770,71  
  Ukupno:   5.338.215,05   7.066,00   499.599,83   4.845.681,12

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Računari Banja Luka   499.599,83
Ukupno       499.599,83