Stanje i promena sredstava na dan: 26.06.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

11.008.382.45

 

199.333.33

      11.207.715.78  
   S: 840-669667-94   197.948.68   800.00       198.748.68  
   Ukupno:   11.206.331.13   200.133.33      

11.406.464.46

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi          
Ukupno