Stanje i promena sredstava na dan 05.08.2020

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

15.086.329,26

 

9.676,88

   

131.872,88

  14.964.133,26
   840-669667-94  

51.797,13

      11.268,83   40.528,30  
  Ukupno:   15.138.126,39   9.676,88   143.141,71   15.004.661,56

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi   Adoc, Phoenix   17.284,48
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti   EPS   3.661,23  
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Invalidi  

122.196,00

Ukupno      

143.141,71