Stanje i promena sredstava na dan: 17.07.2019..

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   8.531.081,90           8.531.081,90
   S: 840-669667-94   998.003,65           998.003,65  
   Ukupno:   9.529.085,55           9.529.085,55

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   ugovor o delu,autorski honorar,komora,materijalni    
Ukupno