Stanje i promena sredstava na dan: 21.08.2017.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15  

7.970.424.23

 

 

  11.900.80   7.958.523.43  
   S: 840-669667-94   377.955.29       205.95   377.749..34  
   Ukupno:   8.348.379.52       12.106.75  

8.336.272.77

 

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi          
Med. i lab. matrijal      

 

 
Hrana za pacijente          
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Naknade UT   12.706.75  
Ukupno       12.706.75