Pregled rada CzM za sajt ustanove

Rad CzM je zasnovan na principima rada Dnevne bolnice za pacijente uzrasta od 16-25 godine. Lečenje obuhvata hemijske (zavisnost od PAS-psihoaktivnih supstanci) i nehemijske (zavisnost od interneta, društvenih mreža i mobilnih telefona) bolesti zavisnosti, primenom grupne i individualne psihoterapije (porodična i kognitivno-bihejvioralna).
Faza I lečenja-Dnevna bolnica-porodična terapija uz podršku farmakoterapije. Trajanje ove faze je 3 meseca. Ova faza lečenja podrazumeva zajednički dolazak pacijenta i saradnika u bolnicu sa ciljem rešavanja porodičnih problema kao i osnaživanja motivacije pacijenta i članova porodice, u vezi neophodnih promena u svakodnevnom funkcionisanju. 
Faza II lečenja-produžena grupna ili individualna psihoterapija. Trajanje ove faze lečenja je 6 meseci. Cilj ove faze je stabilizacija nastalih promena i rešavanje problema (anksioznost, depresija). 
Obe faze lečenja su slične i za hemijske i nehemijske bolesti zavisnosti.
Upitnici internet zavisnosti:
IAT
Kako biste ocenili svoj odnos prema internetu, odgovorite na sledeća pitanja, koristeći ovu skalu.
1. skoro nikada
2. retko
3. ponekad
4. često
5. uvek
 

 

 

 

 

 

 

 

1

Koliko često uhvatite sebe da ste ostali na internetu, duže nego što ste planirali?

1

2

3

4

5

2

Koliko često zanemarujete kućne obaveze, da biste proveli više vremena na internetu?

1

2

3

4

5

3

Koliko često prednost dajete uzbuđenjima na interenetu, u odnosu na intimnost sa svojim partnerom?

1

2

3

4

5

4

Koliko često sklapate nova prijateljstva na internetu?

1

2

3

4

5

5

Koliko često se, drugi u vašem životu, žale na količinu vremena koje provodite na internetu?

1

2

3

4

5

6

Koliko često vaša škola trpi zbog količine vremena koju provedete na internetu (odlaganje odgovaranja, ocene, idete nespremni na kontrolne...)?

1

2

3

4

5

7

Koliko često proveravate elektronsku poštu ili poruke na FB, pre nego što uradite nešto što bi trebalo?

1

2

3

4

5

8

Koliko često vaš rad ili učenje, trpe zbog interneta?

1

2

3

4

5

9

Koliko često zauzimate odbrambeni stav ili postajete tajanstveni, kada vas neko pita šta radite na internetu?

1

2

3

4

5

10

Koliko često blokirate uznemirujuće misli o životu radeći nešto na internetu?

1

2

3

4

5

11

Koliko često uhvatite sebe da razmišljate o tome kada ćete ponovo otići na internet?

1

2

3

4

5

12

Koliko često se plašite da bi život bez interneta bio dosadan, prazan i bez uživanja?

1

2

3

4

5

13

Koliko često se odbrusite, vičete ili se nervirate, kada vam neko smeta dok ste na internetu?

1

2

3

4

5

14

Koliko često gubite od sna zbog toga što do kasno ostajete na internetu?

1

2

3

4

5

15

Koliko često ste okupirani mislima o internetu ili maštate o tome da ste na internetu, kada niste priključeni?

1

2

3

4

5

16

Koliko često uhvatite sebe da kažete ,,samo još nekoliko minuta’’ dok ste na internetu?

1

2

3

4

5

17

Koliko često pokušavate da skratite vreme koje provodite na internetu, ali ne uspevate?

1

2

3

4

5

18

Koliko često pokušavate da sakrijete koliko ste dugo bili na internetu?

1

2

3

4

5

19

Koliko često radije birate da provedete vreme na internetu nego da izađete sa društvom?

1

2

3

4

5

20

Koliko često ste loše raspoloženi ili nervozni kada niste na internetu, što odmah nestaje kada se ponovo priključite?

1

2

3

4

5

 
Tim čine ordinirajući lekar-psihijatar, klinički psiholog i medicinska sestra.
Program se prilagođava individualnim potrebama pacijenta pri čemu se vodi računa da se ispoštuju faze lečenja sa ciljem uspostavljanja i održavanja apstinencije.