Rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga zdravstvene zaštite

Ispitivanje zadovoljstav korisnika usluga zdravstvene zaštite sprovedeno je treće nedelje decembra 2021.g. u ambulantnim i hospitalnim uslovima. Upitnici su distribuirani po metodologiji propisanoj za specijalističke službe , i posebno za hospitalne pacijente prilikom otpusta sa odeljenja. 
Dobijeni podaci iz upitnika u većini ukazuju na zadovoljstvo svim aspektima tretmana, pre svega odnosom zaposlenih prema pacijentima, a onda i uslovima pružanja usluga. Sporadično se pojavljuju primedbe zbog neophodnog čekanja, posebno u aktuelnim uslovima epidemije, kao i napomene u vezi adaptacije prostora.
Komisija kontinuirano prati poboljšanje i održavanje kvaliteta svih parametara.
 

Rezultati ispitivanja zaposlenih 

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih održano je 20.12.2021.g. u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, po propisanim uputstvima Instituta za javno zdravlje „Dr M. Jovanović Batut“.    Analiza dobijenih podataka ne razlikuje se bitno od prethodnih godina, odnosno ispitivanja.
Detaljnija analiza prikazana je u Izveštaju Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta rada od 21.02.2022.g.