SIMPOZIJUM „SVA LICA ZAVISNOSTI“ – PODRŠKA PRIREĐIVAČA JE VEOMA VAŽNA

Iskustvo članica UPIS-a je od velikog značaja, naglasila je direktorka Specijalne bolnice dr. Diana Raketić
 
 

Skoro deceniju i po Specijalna bolnica i UPIS sarađuju i posvećeno preventivno deluju u cilju smanjenja broja zavisnika od igara na sreću i jačanju svesti samih igrača o potencijalnoj mogućnosti za pojavu zavisnosti. Udruženje priređivača podržalo je organizaciju simpozijuma „Sva lica zavisnosti“ koji će biti održan 9. novembra u sali „Jugoslovenske kinoteke“.

Skoro deceniju i po Specijalna bolnica i UPIS sarađuju i posvećeno preventivno deluju u cilju smanjenja broja zavisnika od igara na sreću i jačanju svesti samih igrača o potencijalnoj mogućnosti za pojavu zavisnosti. Udruženje priređivača podržalo je organizaciju simpozijuma „Sva lica zavisnosti“ koji će biti održan 9. novembra u sali „Jugoslovenske kinoteke“.

Saradnja je otpočela 2010. godine kada je zajednički osmišljen Projekat prevencije „Moguće je prekinuti“. Projekat je podrazumevao informativni i edukativni aspekt u okviru kojeg su zaposleni kod priređivača edukovani u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti, a posteri i flajeri sa tekstom koji upozorava na mogućnost pojave zavisnosti su postavljeni u svim lokalima kompanija članica UPIS-a.
Na UPIS-ovo insistiranje, sadržaj ovog Projekta je ušao i u Zakon o igrama na sreću i postao obavezan za sve priređivače igara na sreću.

Projekat je doživeo i međunarodno priznanje, a predstavljen je na simpozijumima i na drugim skupovima zdravstevenih ustanova koje se bave lečenjem zavisnosti, kao i na kongresima i konferencijama priređivača igara na sreću. Primena modifikovanog Projekta „Moguće je prekinuti“ počela je u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, a uskoro bi trebala da krene i u Severnoj Makedoniji.
Direktorka Specijalne bolnice dr. Diana Raketić ističe da je UPIS jedan od najznačajnijih partnera Simpozijuma „Sva lica zavisnosti“.
„Već dugi niz godina sarađujemo sa UPIS-om, a u okviru našeg zajednog projekta edukovano je više od 10.000 zaposlenih i projekat je postao obavezan za sve priređivače. Veoma je važno da se ovo udruženje aktivno uključuje u probleme, jer je njihovo iskustvo od velikog značaja“, naglasila je dr. Raketić.

UPIS i Specijalna bolnica planiraju unapređenje saradnje kroz nadograđeni projekat „I jedan je mnogo“.
„Plan je da organizujemo predavanja u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, posvećenim prevenciji zavisnosti od igara na sreću. Ujedno ćemo snimati i emitovati spotove koji će mlade usmeravati na sportske terene“, rekao je direktor UPIS-a Rade Karan.
Imajući u vidu rezultate dugogodišnje saradnje, za očekivati je da novi projekat ovih saradnika bude još uspešniji i delotvorniji kada je u pitanju suzbijanje zavisnosti u njenom samom nastajanju.