Da li je i povremena upotreba droga štetna? Da li i koliko često koristite droge? Da li možete da kontrolišete svoju želju za upotrebom droga, ili Vam je neophodna stručna pomoć? Popunjavanjem testa samoprocene do kog možete doći putem linka u nastavku, dobićete odgovor, na ova i slična pitanja. Test je potpuno anoniman, a rezultati vidljivi samo Vama. Lične podatke i druge informacije lične prirode niste u obavezi da ostavljate.

www.drughelp.eu