U organizaciji Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, a povodom Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama  odrzan je u Beogradu 16-17.6.2016.g. Simpozijum sa medjunarodnim ucescem "U susret promenama" na kome su diskutovane vazne teme o promeni trendova u koriscenju droga, organizovanju mreza ustanova koje se bave tretmanom zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ukljucivanju privatne prakse i lokalne zajednice u mrezu ustanova koje lece zavisnike,kao i perspektivama daljeg razvoja Klubova lecenih alkoholicara i kockara. Ucestvovali su strucnjaci iz Srbije, BiH, Makedonije, Hrvatske. Specijalni gost iz Finske Antti Jearventaus pricao je o upotrebi i zloupotrebi Interneta u koricenju droga, kao i u prevenciji i tretmanu zavisnosti.

Peti Simpozijum sa međunarodnim učešćem  "U susret promenama" posvećen je promenama kojima smo svedoci poslednjih godina, a to je da ne samo u Srbiji, već i  u zemljama regiona, pa i cele Evrope, pada broj novih pacijenata koji traže našu pomoć zbog zavisnosti od opijata. Postavlja se pitanje zašto je to tako?

Da li je manje korisnika heroina ili se samo manje nama javljaju. Ima dokaza koji potvrđuju i jednu i drugu hipotireozu. Iz predavanja prof. Sakomana iz  Hrvatske, videli smo  da je ilegalno tržište i promet lekova koje koristimo u tretmanu zavisnika od opijata kao što su metadon i buprenorfin, vrlo razvijeno. I to važi za ceo region, ne samo za Hrvatsku. Postavlja se pitanje da li se ovi lekovi koriste za zloupotrebu umesto heroina ili ih zavisnici koriste za samolečenje.

U prvom delu Simpozijuma diskutovano je da li postepeno druge ilegalne PAS, a posebno tzv. legalne ili NPS, zauzimaju mesto heroina. Kod nas je primećen porast korišćenja amfetamina i diskretan porast pacijenata koji traže lečenje zbog toga, ali da li je to pravi odraz stanja na terenu.  Prim. mr sci. dr Mira Kovačević, tokom izlaganja iznela je podatak da je  je u Albaniji npr. registrovan gotovo identičan procenat  korisnika heroina i kokaina koji traže lečenje, procenti za obe droge se kreću oko 32-35%. U Srbiji  to još uvek nije slučaj, međutim pitanje je da li idemo ka nekoj vrsti diversifikacije uzimanja različitih, tj. svih dostupnih psihoaktivnih supstanci na ilegalnom tržištu.

Sledeća velika tema kojoj je posvećen ovaj Simpozijum je sve učestalije mešanje različitih psihijatrijskih poremećaja sa poremećajima izazvanim korišćenjem pas. komorbiditet je sve učestaliji i pacijenti sa mešovitim slikama i simptomima nas upućuju na to da sve više međusobno sarađujemo i usklađujemo svoje delovanje. Velika je dilema na koji način pristupiti lečenju ovih pacijenata. Veliki broj lekara različiotih specijalnosti, trebalo bi da se dodatno obuči za rad sa zavisnicima kako sa tako i bez komorbiditeta. O ovoj temi is sličnim pitanjima  bilo je reči   na okruglom stolu o komorbiditetu koji je moderirala naša uvažena Prof. Slavica Đukić Dejanović, a na kome su učestvuvali  naši najeminentniji stručnjaci  iz ove oblasti.

Još jedna važna tema koja je bila zastupljena na Simpozijumu bila je  edukacije stručnjaka koji leče zavisnike. Poznato je koliko malo znanja o ovoj vrsti patologije dobijamo na osnovnim studijama, pa i na samoj specijalizaciji. Postoje subspecijalizacije za bolesti zavisnosti koje prolazi mali broj onih koji se time realno bave. Kako treba regulisati ovu oblast a šta nam nedostaje? Treba li ići ka licenciranju lekara koji propisuju terapiju i da li se to radi u drugim oblastima medicine. Zaključak je da usluge stručnjaka za bolesti zavisnosti  treba standardizovati, ujednačiti i primenjivati definisane protokole lečenja koji su  lako dostupni u svim delovima zemlje,ne manje bitna je dobra koordinacija i podela posla, te kompetencije regionalnih centara,  psihijatrijskih odelenja, kao i ustanova primarne zdravstvene zaštite. O ovim pitanjima diskutovale su  naše kolege koje su na Univerzitetima najpozvnajije  da ovim pitanjima donesu odluke i doktrinarne stavove.

Slogan ovogodisnje kampanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama „Prvо sаslušај” (linк http://www.unodc.org/listenfirst/), uкаzuје nа tо dа је slušаnjе dеcе i mlаdih prvi коrак којi trеbа nаčiniti како bi im sе pоmоglо dа оdrаstu zdrаvо i bеzbеdnо.