Ovaj program namenjen je starijim pacijentima koji su prethodno više puta lečeni bez uspeha ili imaju HIV infekciju. Program je obezbeđen za pacijente koji žive na teritoriji Beograda i predstavlja program sa tzv. nižim nivoom terapijskih ciljeva. Suštinski, to je program smanjenja štete čiji je cilj da se smanje posledice drogiranja