Program je uglavnom baziran na individualnom psihoterapijskom radu sa pacijentom, gde se radi na razrešenju osnovnih neurotskih konflikata, kombinovano sa farmakoterapijskim tretmanom apstinencijalnog sindroma, koji je potreban u prvim fazama lečenja.