Na osnovu člana 24., Statuta Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, u skladu sa članom 161. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a na osnovu Odluke Upravnog Odbora Ustanove, donete 24.11.2016. g, utvrđene su cena usluga - lečenja koje Ustanova pruža pravnim i fizičkim licima na njihov zahtev, koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem u pogledu sadržaja, obima i standarda (ili koja nisu osigurana u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i zaštiti):

Paketi usluga su napravljeni na osnovu cena usluga koje je definisao Republički Fond zdravstvenog osiguranje – RFZO:

 

I specijalistički pregled

Ukupno:  3.315,00 dinara

II kontrolni specijalistički pregled

Ukupno:   2.380,00 dinara

IV saradnik u lečenju

Ukupno:  1.725,00 dinara

 

V Toksikološke analize urina (DTK)

Jednostruki brzi test 750,00 dinara
Trostruki brzi test 1.000,00 dinara
Petostruki brzi test 1.500,00 dinara
Desetostruki brzi test 2.250,00 dinara

* U cenu testiranja je uključena usluga savetovanja pre i posle testiranja. Cene važe za usluge pružene na zahtev klijenta

VI Bolničko lečenje

Bolnički dan intenzivna nega 6.030,00 dinara
Bolnički dan poluintenzivna nega 3.305,00 dinara
Bolnički dan opšta nega 2.270,00 dinara

U cenu bolničkog dana uračunati su utrošeni lekovi, ishrana i potrebna bolnička nega. Sve ostale dodatne usluge se obračunavaju po cenama iz važećeg cenovnika RFZO.

 

VII Apartmanski smeštaj

Na zahtev pacijanta, obezbeđuje se smeštaj apartmanskog tipa (uključeni su frižider, klima uređaj i televizor u sobi). U apartmanskom smeštaju cena bolničkog dana uvećava se za:

- Jednokrevetni apartman: 3.000,00 dinara (po danu)
- Dvokrevetni apartman: 2.000,00 dinara (po danu)

 

VIII Dnevna bolnica-detoksikacija-10 dana

18.200,00 dinara

IX Elektroencefalografija (EEG)

11000-00 EEG 2.360,00 dinara
090058 Pisanje nalaza i mišljenje 2.450,00 dinara
Priprema pacijenta+potrošni materijal 1.190,00 dinara
  Ukupno: 6.000,00 dinara

X Laboratorija ( krvna slika i biohemija)

1.250,00 dinara

Ukoliko pacijent želi da obavi analize u laboratoriji bolnice, a ima zdravstveno osiguranje.

 

Ukoliko nije osiguran usluge se naplaćuju po važećem cenovniku RFZO.