Ukoliko se u Savetovalištu ili preko Tele-apel službe ustanovi da je potrebno lečenje porodica se upućuje u Prijemno-trijažnu ambulantu, gde psihijatar obavlja prvi intervju i pregled na osnovu kojih se pravi plan rada. U prvih 7 dana obavljaju se sve dodatne dijagnostičko-eksplorativne procedure koje, osim obaveznih laboratorijskih analiza, mogu po proceni psihijatra uključiti i konsultativne preglede psihologa, socijalnog radnika, specijalnog pedagoga, interniste ili neurologa. Tada se utvrdjuje dijagnoza i na osnovu objektivnog nalaza pacijentu i njegovoj porodici se preporučuje najadekvatniji oblik lečenja.