1. Izdavanje terapije nastavlja se na isti način kao i tokom prethodna dva meseca uz
obaveznu zaštitnu opremu i merenje telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri
ulasku.


2. Produženje izveštaja za domove zdravlja radi se kao i do sada.


3. Prvi pregledi i recidivi (dolazak na lecenje posle duze pauze/prekida lecenja) - potreban
je uput za specijalistički pregled iz doma zdravlja. Radi se do 4 pregleda dnevno. Pregledi
se unapred zakazuju preko IZIS sistema u domu zdravlja. Ukoliko pacijent dodje bez
zakazanog termina upisuje se u knjigu na šalteru u Dispanzeru sa tačnim datumom
prijema u Prijemnu ambulantu.


4. Prioritet za prijem imaju pacijenti koji su započeli proceduru prijema pre epidemije.
Spisak ovih pacijenata je napravljen i pacijenti ce biti pozvani telefonom radi provere da li
su i dalje zainteresovani da počnu lečenje.


4. Prijemi na hospitalni tretman se zakazuju, a u periodu čekanja na prijem pacijent je u
obavezi da nabavi uput za stacionarno lečenje, da uradi u domu zdravlja laboratorijske
analize, RTG pluća i Covid test ne stariji od tri dana pre prijema. Sve potrebne instrukcije
dobice u formi pisanog izvestaja pri ambulantnom pregledu u ustanovi. Zbog
epidemioloske situacije prijemi se ne planiraju u naredne dve nedelje.


5. Dnevne bolnice su u kontaktu sa pacijentima putem telefona ili online platformi do kraja
meseca, o daljem radu pacijenti ce bice blagovremeno informisani.


O promenama načina rada pacijenti ce biti obavešteni preko websajta
www.drajzerova.org.rs i putem Fejsbuk stranice Drajzerova Beograd.